Vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst is tegenwoordig de populairste route bij ontslag. Met een vaststellingsovereenkomst kan je een arbeidsovereenkomst beëindigen op een wijze die ww veilig is.

Hoe werkt een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst, waarin twee of meer partijen een bindende regeling treffen ter voorkoming of oplossing van een geschil. Bijvoorbeeld een regeling tussen werkgever en werknemer over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst (ontslag). In de vaststellingsovereenkomst worden dan de afspraken over het ontslag schriftelijk vastgelegd.

ontslagvergoeding

Confirm
Follow page
Suggest
Message Edwin van Jaarsveld
Report link